Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Εγχειρίδιον συστηματικής διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσης /

Μονογυιός, Δημ. Ν.

Εγχειρίδιον συστηματικής διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσης / Δημ. Μονoγυιού -Βασίλη Μοσκόβη. - 2η εκδ. - Αθήναι : Εκδ. Οίκος "Νίκη", 1970. - 2 T. , 23 εκ.

Η καταλογογράφηση έγινε από τον τόμο A'.

Περιέχει βιβλιογραφία.

Διδασκαλία της καθαρεούσης.


Greek language, Modern--Study and teaching (Secondary)--Greece.
Koha by