Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η πρώτη ανάγνωσις και η γραφή με την ελληνικήν μέθοδον /

Δευτεραίος, Ευστάθιος Ν.

Η πρώτη ανάγνωσις και η γραφή με την ελληνικήν μέθοδον / Ευσταθίου Ν. Δευτεραίου. - Αθήναι : [χ.ε.], 1956. - 143 σ. , 22 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία.
Koha by