Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Albanians /

Ladefoged, Joachim.

Albanians / fotograferet af Joachim Ladefoged. - K²benhavn : Nyt Nordisk Forlag A. Busck, 2000. - 109 p. : ill. ; 32 cm.


Text in Danish.

8717069076

00395428


Albania--History--1990---Pictorial works.
Kosovo (Republic)--History--Civil War, 1998-1999--Pictorial works.

DR978 / .L33 2000
Koha by