Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου (Βορείου, Κεντρικής και Νοτίου) /

Μπόγκας, Ευάγγελος Αθ.

Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου (Βορείου, Κεντρικής και Νοτίου) / Ευαγγέλου Αθ. Μπόγκα. - Ιωάννινα : Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1964-1966. - Τ. 1-2 , 24 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία.

Α': Γιαννιώτικο και άλλα λεξιλόγια. Β': Γλωσσάρια Βορ. Ηπείρου, Θεσπρωτίας, Κόνιτσας κ.ά.


Greek language, Modern--Idioms--Epirus.
Greek language, Modern--Dialects--Epirus.
Koha by