Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Το χρονικόν των Τόκκων :

Schiro, Giuseppe, 1905-1984.

Το χρονικόν των Τόκκων : τα Ιωάννινα κατά τας αρχάς του ΙΕ' αιώνος / Τα Ιωάννινα κατά τας αρχάς του ΙΕ' αιώνος Giuseppe Schiro. - Ιωάννινα : Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1965. - 42 σ. : πανομ. , 25 εκ. - Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών. Διαλέξεις .


Tokkōn family.


Ioannina (Greece)--Biography.
Ioannina (Greece)--Genealogy.
Ιωάννινα (Ελλάδα)--Γενεαλογία.
Greece--History--323-1453.
Epirus (Greece and Albania)--History.
Koha by