Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η συμβολή της σπουδαζούσης νεολαίας κατά τον αυτονομιακόν αγώνα της Β. Ηπείρου (1914) :

Παπαθεοδώρου, Απόστολος Π., 1928-

Η συμβολή της σπουδαζούσης νεολαίας κατά τον αυτονομιακόν αγώνα της Β. Ηπείρου (1914) : αφιέρωμα στη σημερινή σπουδάζουσα νεολαία / Aποστ. Π. Παπαθεοδώρου. - Ιωάννινα : Έκδοση Συντονιστικής Φοιτητικής Ενώσεως Βορειοηπειρωτικού Αγώνος, 1985. - 47 σ. , 24 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία.


World War, 1914-1918--Territorial questions--Albania.
Greeks--History--Albania--20th century--Sources.
Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα.


Epirus (Greece and Albania)--Autonomy and independence movements.
Koha by