Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Στοιχεία κοινωνιολογίας :

Mendras, Henri.

Στοιχεία κοινωνιολογίας : εισαγωγή εις την κοινωνιολογικήν ανάλυσιν / υπο Henri Mendras , μετάφρασις υπό Βασιλείου Νικολοπούλου. - Αθήναι : Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών, 1973. - Τ. , 24 εκ.

9607093216


Sociology.
Κοινωνιολογία.
Koha by