Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Δοκίμια επί της θεωρίας των κοινωνικών επιστημών /

Weber, Max, 1864-1920.

Δοκίμια επί της θεωρίας των κοινωνικών επιστημών / Max Weber , μετάφρ. Α. Γρηγορογιάννης. - Αθήνα : Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών, 1972. - 2 Τ. , ; 24 εκ.

"Μετάφρασις επιλεγείσης ύλης εκ του βιβλίου: Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre." -- Verso.


Social sciences.
Koha by