Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Κοινωνιολογία και κοινωνιοτεχνική της διαδόσεως των γνώσεων δια την ανάπτυξιν /

Δημητράς, Ηλίας.

Κοινωνιολογία και κοινωνιοτεχνική της διαδόσεως των γνώσεων δια την ανάπτυξιν / υπο Ηλία Δημητρά. - Αθήναι : Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1971. - 134 σ. , 24 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία (σ. [126]-134)


Economic development--Sociological aspects.
Economic development--Effect of education.
Koha by