Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Πόθος, Μίνως Εμμ.

Εγκληματικαί περιοχαί και συμμορίαι ανηλίκων : κοινωνιολογική μελέτη περί της Εγκληματικότητος ανηλίκων εν ταις αγγλοσαξονικαίς χώραις, ιδία ταις ΗΠΑ / υπό Μίνωος Εμμ. Πόθου. - Αθήνα : Ε.Κ.Κ.Ε , 1971. - 239 σ , 24 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο.


Juvenile delinquency--United States.
Crime--United States.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha