Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Άτλας κοινωνικών υπηρεσιών :

Άτλας κοινωνικών υπηρεσιών : ευρετήριον στατιστικών και χαρτών / συνταχθείς υπό την διεύθυνσιν Ηλία Δημητρα με την συνεργασίαν Κωνσταντίνου Καραβα και την σύμπραξιν Αθανασίου Δεβελεγκα ...[κ.ά.] - Αθήναι : [χ.ε.], 1972. - 60 σελ. : εγχρ. χάρ. , 25 εκ.


Public welfare--Statistics.--Greece
Social service--Statistics.--Greece
Koha by