Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ο κομμουνισμός στήν Ελλάδα.

Ο κομμουνισμός στήν Ελλάδα. - Αθήναι : Εθνική Εταιρεία, 1937. - 216 σ. : φωτ. , 22 εκ. - Έκδοσις Εθνικής Εταιρίας , 1 .


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή από την "Ανέμη".


Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.


Communists--Greece.
Koha by