Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Μέθοδοι κοινωνικών επιστημών /

Duverger, Maurice, 1917-

Μέθοδοι κοινωνικών επιστημών / Maurice Duverger ; μετάφρασις υπό Νίκου Παπαδοδήμα. - Αθήναι : Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών, 1976. - 2 Τ. ; 21 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.

T.2 : Αι μεθόδοι παρατηρήσεως.
Social sciences--Methodology.
Koha by