Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Οι βάσεις του Μαρξισμού-Λενινισμού /

Οι βάσεις του Μαρξισμού-Λενινισμού / Κουουσίνεν κ.ά. - Αθήνα : Θεμέλιο, 1964. - Τ. ; 20 εκ. - Μαρξιστική Σκέψη , 6 .

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.

Τ.2: Ο ιστορικός υλισμός -- Τ.4pt.1-2: Η θεωρία και η τακτική του διεθνούς κομμουνιστικού κινήτος.


Marx, Karl, 1818-1883.
Lenin, Vladimir Ilich, 1870-1924.
Koha by