Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ο γάμος :

Σολωμού-Ξανθάκη, Βάσα, 1931-

Ο γάμος : Νουβέλα / Βάσα Σολωμού Ξανθάκη. - Αθήνα : Ερμής, 1980. - 93 σ. , 21 εκ.

Ανατύπωση της εκδ. του 1980.

960320014X
Koha by