Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η κορομηλιά :

Πολίτης, Κοσμάς, 1888-1974.

Η κορομηλιά : και άλλα διηγήματα / Κοσμάς Πολίτης. - Αθήνα : Ερμής, 1990. - 201 σ. , 21 εκ.
Koha by