Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Νεοελληνικά διηγήματα /

Βιζυηνός, Γεώργιος Μ., 1849-1896.

Νεοελληνικά διηγήματα / Γ. Μ. Βιζυηνός , επιμέλεια Παν. Μουλλάς. - Αθήνα : Εστία, 2008. - ρλσ', 275 σ. , 17 εκ. - Νέα ελληνική βιβλιοθήκη (Εστία) .

Ανατύπωση της 1ης εκδ. του 1980.

Βιβλιογραφία: σ. [ιε']-ιζ'.

9789600505634
Koha by