Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ιστορία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας :

Albrecht, Michael von

Ιστορία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας : από τον Ανδρόνικο ως τον Βοήθιο και η σημασία της για τα νεότερα χρόνια / Michael von Albrecht , επιμέλεια Δ. Ζ. Νικήτας - 2η εκδ. - Ηρακλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2005. - 2 T. , 24 εκ. - Συμβολές στις επιστήμες του ανθρώπου .

Μετάφραση από: Geschichte der romischen Literatur.

960524036X (set) 9605240378 (v. 1) 9605241595 (v. 2)


Latin literature--History and criticism
Literature, Modern--Roman influences.
Koha by