Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Διηγήσεις φοβερές και ωφέλιμες :

Διηγήσεις φοβερές και ωφέλιμες : από τα Μηναία της Εκκλησίας μας : νεοελληνική απόδοση, σχόλια. - Ωρωπός : Ιερά Μονή Παρακλήτου, 1992. - 134 σ. , 20 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.
Koha by