Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ιστορία του Χριστιανικού πολιτισμού :

Ιστορία του Χριστιανικού πολιτισμού : μαθήματα διά τον Β' κύκλον του Ανωτέρου Κατηχητικού Σχολείου. - [Αθήναι] : Έκδοσις Αποστολικής Διακονίας, 1950. - 319 σ. , 22 εκ. - Κατηχητικά βοηθήματα Αποστολικής Διακονίας .

Περιέχει βιβλιογραφία (σ. [313]-317).


Christian education.
Catechetics.
Koha by