Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η Καινή Διαθήκη :

Η Καινή Διαθήκη : το πρωτότυπον κείμενον με νεοελληνικήν μετάφρασιν. - Αθήναι : Βιβλική Εταιρία, 1967. - 504 σ. , 19 εκ.

Αντικρυστές σελίδες φέρουν επαναλαμβανόμενη σελιδαρίθμηση.


Κείμενο σε αρχαία ελληνικά και μετάφρασή του στα νέα ελληνικά σε αντικρυστές σελίδες.


Bible.--Νew Testament.--Translations into Modern Greek.
Koha by