Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η εκκλησία στη νεότερη ρωσική θεολογική σκέψη :

Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.

Η εκκλησία στη νεότερη ρωσική θεολογική σκέψη : Με την ευκαιρία της 1000ετηρίδος του εκχριστιανισμού της Ρωσίας / Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης. - Αθήνα : [χ.ε.], 1988. - 104 σ. : εικ. , 17 εκ.

Περιέχει ευρετήριο.


Orthodox Eastern Church--Russia.
Koha by