Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Για σένα μητέρα που έφερες παιδί στον κόσμο :

Χριστοδούλου, Θεμιστοκλής Στ., Πρεσβύτερος.

Για σένα μητέρα που έφερες παιδί στον κόσμο : λειτουργική προσέγγιση στις Προβαπτισματικές Ευχές / Πρεσβυτέρου Θεμιστοκλέους Στ. Χριστοδούλου. - Νέα έκδ. επηυξημένη και βελτιωμένη. - Αθήνα : Εκδόσεις Ομολογία, 2001. - 94 σ. : εικ. , 21 εκ. - Λειτουργικά Θέματα , αριθμ. 1 .

Περιέχει βιβλιογραφία.

9609145434
Koha by