Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

"Ίνα μη μωμηθή η διακονία" (Β' Κορ.ς' 3-4) :

Αναστάσιος Γιαννουλάτος Γ., Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, 1929-

"Ίνα μη μωμηθή η διακονία" (Β' Κορ.ς' 3-4) : Έκθεσις πεπραγμένων Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος από Σεπτεμβρίου 1980 έως Αυγούστου 1983 / υπό του Γενικού Διεθυντού, Επισκόπου Ανδρούσης Αναστασίου. - Αθήναι : [Έκδοσις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος], [1984] - 140 σ. : εικ., σχεδ/τα, εικονογρ. χειρογρ., 24 εκ.

Περιέχει παράρτημα.
Koha by