Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Νέον Αναστασιματάριον κατά το του Πέτρου του Πελοποννησίου εντολή της Μ. Εκκλησίας /

Πέτρος, ο Πελοποννήσιος, Λαμπαδάριος, 1730-1777 ή 1778.

Νέον Αναστασιματάριον κατά το του Πέτρου του Πελοποννησίου εντολή της Μ. Εκκλησίας / εκπονηθέν κατά το πρωτότυπον υπό των διδασκάλων της Πατριαρχικής Σχολής και εγκριθέν υπό της Μ. Εκκλησίας , εκδίδοται νύν συμπεπληρωμένον και ερρυθμισμένον υπό Κωνσταντίνου Σακελλαρίδου Θετταλομαγνήτος. - Εν Αθήναις : Εκδότης Σπυρίδων Κουσουλίνος, Τυπογραφείον και Βιβλιοπωλείον Κουσουλίνου και Αθανασιάδου, 1889. - η', 508 σ. με μουσική , 22 εκ.

Βυζαντινή σημειογραφία.

Ηλιού-Πολέμη, *1889.585


Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία--Λειτουργία.
Orthodox Eastern Church--Liturgy.


Authors, Greek (Modern)--19th century.
Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.
Βυζαντινές ψαλμωδίες.
Λειτουργικά βιβλία (Μουσική)--Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία.
Byzantine chants.
Service books (Music)--Orthodox Eastern Church.


Greece--Imprints--19th century.
Koha by