Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Βίος Αγίου Ανδρέου του Σαλού /

Νικηφόρος, Ιερεύς Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως.

Βίος Αγίου Ανδρέου του Σαλού / μετάφραση Γιάννης Α. Σουκης. - Αθήνα : Εκδόσεις Αρμός, 2005. - 225 σ. , 24 εκ. - Γέφυρες .

Επίμετρο : Οι σαλοί στη Βυζαντινοί Κοινωνία, Γιάννης Καρακατσιάνης.

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.

9605273160


Ανδρέας ο Σαλός, Όσιος, άκμ. 10ο αιώνα.
Koha by