Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Μηναίον του Ιουνίου :

Μηναίον του Ιουνίου : Περιέχον απάσαν την ανήκουσαν αυτω ακολουθίαν / Διορθωθέν το πριν υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού του Ιμβρίου και παρ' αυτού αυξηθέν τη του τυπικού προσθήκη κατά την διάταξιν της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας ης τη εγγράφω αδεία αναθεωρηθέν και ακριβώς επιδιορθωθέν εκδίδεται νυν υπό της Αποστολικής Διακονίας, Μετά προσθήκης απολυτικίων. - 2η έκδ. - [Αθήναι] : Αποστολική Διακονία, 2002. - 333 σ. , 26 εκ.

960315541


Orthodox Eastern Church--Liturgy--Texts.
Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία--Λειτουργικά Βιβλία.
Koha by