Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Οι εννέα λόγοι περί μετανοίας /

Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Άγιος, 344/354-407.

Οι εννέα λόγοι περί μετανοίας / Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου , εισαγωγή και απόδοση στη νεοελληνική Φωτίος Ι. Μάλαινος. - Αθήνα : Αποστολική Διακονία, 1998. - 186 σ. , 21 εκ. - Η Φωνή των πατέρων μας , 4 .

9603153303


Μετάνοια--Χριστιανισμός--Ομιλίες--Πρώτα έργα μέχρι το 1800.
Repentance--Christianity--Sermons--Early works to 1800.
Ομιλίες, Ελληνικές--Πρώτα έργα μέχρι το 1800.
Koha by