Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ωρολόγιον το Μέγα :

Ωρολόγιον το Μέγα : Περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ ακολουθίαν κατά την τάξιν της Ανατολικής Εκκλησίας και των υποκειμένων αυτη ευαγών Μοναστηρίων μετά τινων απαραιτήτων προσθηκών. - 17η εκδ. - [Αθήναι] : Αποστολική Διακονία, 2007. - 686 σ. , 26 εκ.

9789603150978


Orthodox Eastern Church--Liturgy--Texts.
Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία--Λειτουργικά Βιβλία.

BX375.H6 / A2 1930
Koha by