Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ελληνική πατρολογία /

Χρήστου, Παναγιώτης Κ., 1917-1995.

Ελληνική πατρολογία / Παναγιώτη Κ. Χρήστου. - 3η εκδ. - Θεσσαλονίκη : Εκδοτικός Οίκος Κυρομάνος, 2004- - τ. ; 25 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήρια.

τ. Α' : Εισαγωγή. -- τ. Β' : Γραμματεία της περιόδου των διωγμών. -- τ. Γ' : Περίοδος θεολογικής ακμής, Δ' και Ε' αιώνες. -- τ. Δ': Περίοδος θεολογικής ακμής, Δκαι Ε αιώνες. -- τ. Ε: Πρωτοβυζαντινή περίοδος, ςκαι Θαιώνες.


Ανατύπωση απο την έκδοση του 1976

9607812328(v.1) 9607812425(v.2) 9789607812490(v.3) 9607812506(v.4) 9607812433(v.5)


Fathers of the church, Greek.
Πατέρες της Εκκλησίας, Ελληνες

BR67 / .C48 2004
Koha by