Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Θεία Λατρεία :

Βαρλάς, Μακάριος, Αρχιμανδρίτης, απεβ. 2006.

Θεία Λατρεία : "εν πνεύματι και αληθεία" / Αρχιμ. Μακαρίου Βαρλά , πρόλογος Ιωάννου Μ. Φουντούλη. - Αθήνα : [Επτάλοφος], 2001. - 207 σ. , 21 εκ.


Orthodox Eastern Church--Liturgy.
Koha by