Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Νέον εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν της Αγίας Γραφής /

Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Ζ.

Νέον εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν της Αγίας Γραφής / Γεωργ. Ζ. Κωνσταντινίδη. - 2η εκδ. - Αθήναι : Ο Λόγος, 1985. - 1048 σ. , 24 εκ.


Greek language, Biblical--Dictionaries.
Koha by