Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ποιμαντορικά Γράμματα /

Παντελεήμων Λιώσης, Mητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης, 1900-

Ποιμαντορικά Γράμματα / Ιερά Μητρόπολις Σισανίου και Σιατίστης. - [χ.τ.] : [χ.ε.], 1963. - 156 σ. , 22 εκ.


Ιερά Μητρόπολις Σισανίου και Σιατίστης
Koha by