Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Εκκλησία και κοινωνία :

Εκκλησία και κοινωνία : (Γ' σειρά μαθημάτων διά τα ανώτερα κατηχητικά σχολεία). - 3η Έκδοσις, επηυξημένη. - Αθήναι : Αδελφότης Θεολόγων η "Ζωή", 1959. - 317 σ. ; 22 εκ. - Κατηχητικά βοηθήματα Αδελφότητος Θεολόγων η "Ζωή".Ανώτερον Κατηχητικόν Σχολείον, Γ΄σειρά .

Περιέχει βιβλιογραφία: σ. [305]-308


Orthodox Eastern Church--Greece--Catechisms.
Koha by