Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Βία :

Κορναράκης, Ιωάννης Κων.

Βία : η οδός του Θεού / Ιωάν. Κορναράκη. - Θεσσαλονίκη : Αδελφοί Κυριακίδη, 1996. - 276 σ. , 25 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.

9603433314
Koha by