Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Φρύνιχος, ο Αράβιος.

Phrynichi Eclogae nominum et verborum Atticorum / Eclogae nominum et verborum Atticorum cum notis P. J. Nunnesii, D. Hoeschelii, J. Scaligeri et in Cornelii de Pauw ; partim integris partim contractis editit, explicuit Chr. August. Lobeck. - Lipsiae : In Libreria Weidmannia, MDCCCXX [=1820] - [4], lxxx, 841, [3] p. ; 21 cm.

Includes index.

"Accedunt fragmentum Herodiani et notae praefationes Nunnesii et Pauwii et parega de vocabulorum terminatione et compositione, de aoristis verborum authypotactorum."


Greek text with Latin translation and notes.


Φρύνιχος, ο Αράβιος.
Phrynichus, Arabius.
Ηρωδιανός, Αίλιος, 2ος αι.
Herodianus, Aelius, 2nd cent.


Greek language--Dialects--Attic.
Greek language--Glossaries, vocabularies, etc.
Greek language--Diction.
Attic Greek dialect.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha