Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ανάλεκτα :

Ανάλεκτα : χαριστήριος τόμος τω Θεοδώρω Δ. Μοσχονά επί τη 25ετηρίδι της εν τη Π. Βιβλιοθήκη Διακονίας του : 1 Ιουλίου 1942-1 Ιουλίου 1967 / εκδίδεται υπό Επιτροποίς εν τοις Πατριαρχείοις. - Αλεξάνδρεια : Τυπογραφείον του "Εμπορίου", 1967. - 214, xiii, [3] σ. : εικ., πορτρ. , 24 εκ. - Εκδόσεις του Ινστιτούτου των Ανατολικών Σπουδών της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας , αριθμός 16. .

Περιέχει βιβλιογραφία.


Κείμενο σε ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά.


Μοσχονάς, Θεόδωρος Δ.
Koha by