Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η ανακύκληση των διαφόρων φιλοσοφικο-θεολογικών συστημάτων και αιρέσων με κέντρο τη νέα εποχή :

Αθανασόπουλος, Δημήτριος Στ.

Η ανακύκληση των διαφόρων φιλοσοφικο-θεολογικών συστημάτων και αιρέσων με κέντρο τη νέα εποχή : Ή δαιμονολατρεία / Δημητρίου Στ. Αθανασοπούλου. - 3η έκδ. βελτιωμένη και επηυξημένη. - Αθήνα : [χ.ε.], 1990. - 86 σ. , 22 εκ.

Περιέχει ευυρετήριο. Πολυγραφημένη έκδοση.
Koha by