Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου υπόμνημα εις τον Άγιον Ματθαίον τον Ευαγγελιστήν.

Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Άγιος, 344/354-407.

Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου υπόμνημα εις τον Άγιον Ματθαίον τον Ευαγγελιστήν. Υπόμνημα εις τον Άγιον Ματθαίον τον Ευαγγελιστήν. - Έκδοσις καινή εκ παλαιών αντιγράφων διορθωθείσα. - Εν Καταβριγία της Αγγλίας : [χ.ε], 1839. - T. , 22 εκ.

Περιέχει ευρετήριο.


Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Άγιος, 344/354-407.


Αγία Γραφή.--Καινή Διαθήκη.--Κατά Ματθαίον--Κριτική, ερμηνεία, κλπ.


Greek imprints--Publishing--History--England--Cambridge--19th century.
Koha by