Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ο πολύτιμος μαργαρίτης :

Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης, Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, 1907-2010.

Ο πολύτιμος μαργαρίτης : Βιογραφία των οσίων πατέρων ημών Βαρλαάμ και Ιωασάφ / Βιογραφία των οσίων πατέρων ημών Βαρλαάμ και Ιωασάφ. cπρολεγόμενα - μετάφρασις σημειώσεις Αυγουστίνου Ν. Καντιώτου ιεροκήρυκος. - Αθήναι : Έκδοσις του περιοδικού "Χριστιανική Σπίθα", 1958. - 352 σ. : εικ ; 22 εκ..

9602311061


Barlaam and Joasaph.


Χριστιανοί άγιοι--Ελλάδα
Christian saints--Romances.--India
Manuscripts, Greek--Greece--Athos.
Manuscripts, Italian.
Koha by