Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Διορθόδοξος διακονία του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά του κ' αιώνα /

Βαρέλλα, Ευαγγελία Α.

Διορθόδοξος διακονία του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά του κ' αιώνα / Ευαγγελίας Α. Βαρελλά. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης, 1996. - 96 σ. ; 21 εκ. - Μαρτυρία και διακονία της Ορθοδοξίας σήμερα ; 5 . - Μαρτυρία και διακονία της Ορθοδοξίας σήμερα ; 5 .

Περιέχει βιβλιογραφία (σ. [91]-96)

9603433411


Κωνσταντινούπολις (Οικουμενικόν Πατριαρχείον)--Ιστορία--10ος αιώνας.
Constantinople (Ecumenical Patriarchate)--History--10th century.
Orthodox Eastern Church--Relations.
Constantinople (Ecumenical Patriarchate)--Relations--Orthodox Eastern Church.
Οικουμενικόν Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως.
Koha by