Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Αναδιοργάνωσις της Εκκλησίας /

Φίλιππος, Μητροπολίτης πρ. Δράμας, 1913-1997.

Αναδιοργάνωσις της Εκκλησίας / Μητροπολίτου Δράμας Φιλίππου. - Αθήναι : [χ.ε.], 1961. - 140 σ. , 21 εκ.
Koha by