Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Από το φόβο στην αγάπη :

Καλλιακμάνης, Βασίλειος Ιω.

Από το φόβο στην αγάπη : σπουδή στα κείμενα της Φιλοκαλίας / Βασιλείου Ι. Καλλιακμάνη. - Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη, 1993. - 186 σ. , 24 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία (σ. [177]-186)

9603432229
Koha by