Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Ιωαννίδης, Βασίλειος Χ., 1896-1963.

Το εν Ρόδω συνέδριον της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, 19-20 Αυγούστου 1959 / Βασιλείου Χ.Ιωαννίδδου. - Εν Αθήναις : [χ.ε.], 1960. - 134 σ. : εικ. , 21 εκ.

Ανάτυπον εκ του περιοσικού ¨Εκκλησία¨.


Συνέδριον Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, Ρόδος) (1959 :
Παγκόσμιον Συμβούλιον των Εκκλησιών.
World Council of Churches.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha