Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ο ηγαπημένος μαθητής :

Πρωτοπαπαδάκη-Παπακωνσταντίνου, Ελένη.

Ο ηγαπημένος μαθητής : κείμενα-εικόνες / Disciple bien-aime : textes et icones Beloved disciple : texts and icons Ελένης Πρωτοπαπαδάκη-Παπακωνσταντίνου. - Αθήναι: [χ.ε.], 1995. - 393, [1] σ., 120 σ. με εικόνες (εγχρ.) : εικ. ; 25 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία.


Ελληνικά, Γαλλικά και Αγγλικά.

9608490103

BS2548 / .P76 1995
Koha by