Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Χριστιανική ηθική :

Καρμίρης, Ιωάννης Ν., 1903-1988.

Χριστιανική ηθική : κατά τας πανεπιστημιακάς παραδόσεις / του τακτικού καθηγητού Ιωάννου Καρμίρη. - Αθήναι : [χ.ε.], 1967. - 178 σ. , 25 εκ.

Κείμενο πολυγραφημένο.
Koha by