Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Το νόημα της ηγεσίας /

Ιάκωβος Βαβανάτσος, πρ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, 1895-1984.

Το νόημα της ηγεσίας / Αρχιεπισκόπου πρώην Αθηνών Ιακώβου (Βαβανάτσου). - Αθήναι : [χ.ε.], 1971. - 128 σ. ; 22 εκ.
Koha by