Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Νικολαΐδης, Μελής, 1893-1979.

Συνέσιος ο Κυρηναίος : Ιστορικό μυθιστόρημα / Μελή Νικολαϊδη. - Αθήναι : Εκδόσεις "Πνευματικής Ζωής", 1967. - 254 σ. , 24 εκ.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha