Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Κρητικά /

Χουρμούζης, Μιχαήλ, 1801-1882.

Κρητικά / συνταχθέντα και εκδοθέντα υπό Μ. Χουρμούζη Βυζάντιου. - Εν Αθήναις : Εκ της του Ηλία Χριστοφίδου Τυπογραφίας "Η Αγαθή Τύχη", 1842. - ε, [1], 128 σ. : [1] χάρτης (αναδιπλ.) , 20 εκ.

Περιέχει κατάλογο συνδρομητών (σ.121-128)

ΓΜ, *3646.


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Folk poetry, Greek (Modern)--Greece--Crete.
Folk songs, Greek (Modern)--Greece--Crete.
Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.
Authors, Greek (Modern)--19th century.
Folk poetry, Greek (Modern)--History and criticism.--Greece--Crete
Δημοτικά τραγούδια, Ελληνικά--Ελλάς--Κρήτη.
Δημοτική ποίηση, Νεοελληνική--Ιστορία και κριτική.--Ελλάς--Κρήτη


Greece--Imprints--19th century.
Koha by