Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Βάμβας, Νεόφυτος, 1766-1855.

Ρητορική : εκ των ενδοξοτέρων τεχνογράφων αρχαίων και νεωτέρων / ερανισθείσα και συνταχθείσα υπό Ν. Βάμβα ... - 2η έκδ. - Εν Αθήναις : Εκ της τυπογραφίας Αγγέλου Αγγελίδου, αωμά [=1841] - ζ'[=στ'], 6, [1], 400 σ. , 21 εκ.

ΓΜ, *3533


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Rhetoric--Study and teaching--Greece.
Authors, Greek (Modern)--19th century.
Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.


Greece--Imprints--19th century.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha